Bakım

Ana Sayfa Bakım
 • Temiz Oda
 • Biyogüvenlik Kabini
 • HVAC

Ameliyathane, ilaç fabrikaları, laboratuvarlar, HVAC filtrasyon bakımlarının yapılarak tesislerin validasyona hazır hale getirilmesi işlemleri. Uzman teknik ekiplerimiz 

• Hijyenik klima sisteminin bakımı,
• Laminer akım ünitesi ve odanın bakımı, filtre değişimi,
• Hijyenik klima sistemine ait tüm sensör ve prosestatların kalibrasyonu,
• Partikül sayımı, hava hızı ölçümleri, nem, basınç vb. (validasyon)

Mikrobiyolojik güvenlik kabinleri (BGK), filtre edilerek atmosfere atılan hava ile potansiyel olarak tehlikeli ve tehlikeli mikroorganizmalar ile çalışılması sonucu ortaya çıkan aerosollere karşı kullanıcı ve çevreye koruma sağlayan kabinlerdir.

Biyogüvenlik kabinleri esas itibariyle çalışan personel ve çevreyi enfeksiyöz aerosol ve sıçramalardan korumaya yönelik tasarlanan hava akımı düzenlenmiş kontrollü ortamlardır. Bu cihazların en önemli iki özelliğinden biri; amaca yönelik kontrollü hava akımı sağlaması, diğeri ise hava içerisindeki mikroskobik partikülleri elimine etmesidir. Eliminasyon, BGK içerisindeki ventilasyon ya da mekanik hava yolu üzerine yerleştirilmiş HEPA adı verilen bir tür filtre veya filtre sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu oluşumun fonksiyonel olabilmesi için BGK’ların;

 

 1. Üretim aşamasında standardizasyon ve kalite kontrolleri yapılarak piyasaya verilmesi (CE),
 2. Kurulduğu alanlarda kullanım öncesi performans testlerinin yapılması,
 3. Yıllık kontrol, bakım veya sertifikasyon işlemlerinin yapılması,
 4. Kullanım kural ve şartlarına uygun şekilde kullanılması ile mümkün olabilir.

Uygun üretim ve kullanım testleri yapılmamış mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin kullanılması çoğu zaman yarardan çok zarar verebilir.

Mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin rutin kontrolleri (kalite kontrol testleri) altı test ile gerçekleştirilir.Klima Klinik biyogüvenlik kabini HEPA filtre bakımlarında Mikropor marka filtreler kullanmaktadır. EN 1822-4 test sertifikalı üstün kaliteli HEPA filtreler ile uzun ömür ve yüksek performans sağlanmaktadır. 

Biyogüvenlik kabini bakımlarında hidrojen peroksit (H2O2) %5 buharı ile dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. 

Sağlık tesislerinde steril alanların oluşturulması (Proje-danışmanlık-süpervizyon),işletilmesi ve korunması , dökümantasyon ve iyi sağlık uygulamalarına katkıda bulunacak ürün ve hizmetlerimiz ile ATR Filtre Türkiye'de önemli bir rol oynamaktadır. 

 • Ameliyathaneler ve Yan Hacimler (Class 1A ve Class 1B Operasyon salonları)
 • Genel yoğun bakım üniteleri
 • Yanık Merkezi
 • Kemik İliği Transplantasyon Merkezleri
 • Tüp Bebek Merkezleri 
 • TPN Hazırlama Üniteleri
 • Kemoterapi Hazırlama Merkezleri
 • Sterilizasyon Merkezi